ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความเสียสละและมี จิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข