ต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     โดยในเช้าวันนี้ นางประเพ็ญ ดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูความเรียบร้อยในการจัดการเรียนรู้ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยม ดังนี้
👉 สภาพแวดล้อมห้องเรียนในอาคารที่ปลอดภัย
👉 ตรวจสอบห้องกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
👉 มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน
👉 การจัดการเรียนการสอน
👉 อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)
👉 ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในโรงเรียน
ขอขอบคุณท่านที่ห่วงใย และมาให้กำลังใจแก่ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ทุกคน