ตัวอย่างหนังสั้น เรื่อง My Friend

Teaser หนังสั้น เรื่อง My Friend จากทีม WCMK Junior Studio ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19