จิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

         บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนวัดชัยมงคล นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้ประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานได้นำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา และประธานได้นำจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณรอบวัดและริมถนนโรงเรียน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้