คณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยมงคล

       วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.00 น. นางสมใจ ลีลาวัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคลให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สนศ.กรุงเทพมหานครที่เข้ามาตรวจเยี่ยมพบปะูพูดคุยกับนักเรียน ร่วมกิจกรรมทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากสมาคมผู้ช่วยชีวิตทางน้ำ สภาพเเวดล้อมโดยทั่วไป ชมบรรยากาศจัดการเรียนการสอน On site นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และการจัดการเรียนการสอน Online จากสภาพจริง
       นอกจากนี้ยังให้ขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง