ขอแสดงความยินดี แด่…”ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ท่าน

โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน ขอแสดงความยินดี แด่…”ครูดีเด่น” ระดับกรุงเทพมหานคร  ทั้ง 2 ท่าน 🥇🏆❤️🎉😄

       💐นางสาวกาญจนา บัวลอย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ​ ครูชำนาญ​การ​พิเศษ​ ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับกรุงเทพมหานคร 

       💐นางสาวอรอนงค์ คงเทียน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ​ ครูชำนาญ​การ​ ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับกรุงเทพมหานคร 

       ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา