กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสารเสพติดให้กับนักเรียน

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสารเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด ให้แก่นักเรียน
ในการนี้ นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม
ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ที่มาจัดกิจกรรมดีๆสำหรับนักเรียนในครั้งนี้