กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ประจำปีการศึกษา 2567