กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่นักเรียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครู และบุคลากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่นักเรียน มีการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกตอนต้น และการแสดงสุดพิเศษจากคณะครู และท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับคำอวยพรดี ๆ จากคุณครูหัวหน้าระดับ จากผู้อำนวยการ และหลวงตา เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมภายในห้องเรียน ที่นักเรียนจะได้ร่วมกันจัดเลี้ยงและแลกของขวัญกัน
.
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และขนมให้กับนักเรียนค่ะ 🥰