กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2564

              19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดชัยมงคลได้จัด “กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลลอยกระทง” ขึ้นโดยให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ร่วมกันประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ไม่เกิดมลพิษแก่สายน้ำ และร่วมประกวดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทง เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณไทยสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และมีส่วนร่วมในการธำรงรักษาประเพณีอันดีงามให้คงไว้ต่อไป