กิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

          โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำบุญ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แล้วทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 

          โดย พระครูประยุตปุญญากร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ให้ความเมตตาอนุเคราะห์เป็นประธานในพิธี นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ เทศนาธรรม และให้อาวาทเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา พร้อมทั้งนำ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดชัยมงคล🙏