กิจกรรมวันคริสต์มาสให้นักเรียน เพื่อเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของชาวตะวันตกและตะวันออก

วันที่ 22 ธันวาคม 2566
โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดย นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้นักเรียน เพื่อเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของชาวตะวันตกและตะวันออก ภายในงาน มีการกล่าวถึงประวัติของวันคริสต์มาส มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การประกาศผลรางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งการแสดงละครของคณะคุณครูและบุคลากร ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน