กิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

       โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ระหว่างครูและนักเรียน รวมทั้งได้ให้นักเรียนทุก ๆ ได้ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่เรียนจบ

🥰 โรงเรียนวัดชัยมงคล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุก ๆ คน ขอให้นักเรียนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการ คุณครูทุกท่านรอชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนทุกคน 🥰

💕บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับมาเสมอ 💕