กิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 และร่วมปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร