กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ Google Form

          กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ Google Form โดยนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านทาง E-Mail โดยนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านทาง E-Mail นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนที่ไม่มีอีเมล์ สามารถติดต่อได้ที่คุณครูประจำชั้น