การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคุณครูกิตติภพ เลาหสุวรรณพานิช คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาสีของโรงเรียน คณะครู และบุคลากร จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

การจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล แชร์บอล แบดมินตัน ชักเย่อ และวิ่งเปี้ยว โดยแบ่งออกเป็น 3 คณะสี ได้แก่ สีเหลือง สีฟ้า และสีชมพู นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย