การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน (งบประมาณกรุงเทพมหานคร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย
👉 นางสาวสกุนตลา สงวนงาม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
👉 นางศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ
👉 นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปลูกจิต
👉 นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนลุมพินี
👉 นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน (งบประมาณกรุงเทพมหานคร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชัยมงคล