การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566​

วันอังคาร​ ที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2567
โรงเรียนวัดชัยมงคล ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566​
ขอขอบคุณ​ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายใน​โรงเรียนวัดชัยมงคล​ ได้แก่
👉 นางสาวศกุนตลา​ สงวนงาม​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน
👉 ดร.สมถวิล​ ฤกษ์​งาม​ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระบัว
👉 นางสาวมยุรา​ เผ่าดี​ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล
ทั้งนี้​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดชัยมงคล เป็นผู้นำเสนอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา​ ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน