การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563