เครื่องแบบชุดนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย

นักเรียนชาย

– เสื้อคอปกสีขาว ปล่อยชายเสื้อ
– กางเกงขาสั้นสีแดง
– ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
– รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ มีสายรัดหลังเท้า

นักเรียนหญิง

– เสื้อคอบัวสีขาว ชายเสื้อใส่ในกระโปรง
– ผูกคอซองสีแดง
– กระโปรงสีแดง คลุมเข่า มีจีบรอบ
– ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
– รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำมีสายรัด

ระดับชั้นประถมศึกษา

นักเรียนชาย

– เสื้อคอปกสีขาว ชายเสื้อใส่ในกางเกง
– เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย
– กางเกงขาสั้นสีดำ
– ถุงเท้าสีขาว
– รองเท้าผ้าใบสีดำ มีเชือกผูก

นักเรียนหญิง

– เสื้อคอบัวสีขาว ปล่อยชายเสื้อ
– กระโปรงสีกรมท่า จีบรอบ คุมเข่า
– ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
– รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำมีสายรัด

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นักเรียนชาย

– เสื้อคอปกสีขาว ชายเสื้อใส่ในกางเกง
– เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย
– กางเกงขาสั้นสีดำ
– ถุงเท้าสีขาว
– รองเท้าผ้าใบสีดำ มีเชือกผูก

ปกคอเสื้อชาย
– ปักจุดดาวทึบสีดำเงิน ปกเสื้อด้านขวา
ม.1 =
ม.2 = ★★
ม.3 = ★★★

นักเรียนหญิง

– เสื้อคอบัวสีขาว ปล่อยชายเสื้อ
– คอซอง
– กระโปรงสีกรมท่า จีบรอบ คุมเข่า
– ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
– รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำมีสายรัด

ปกคอเสื้อหญิง
– ปักจุดดาวทึบสีดำเงิน ปกเสื้อด้านขวา
ม.1 =
ม.2 = ★★
ม.3 = ★★★