ภาษาไทย ป.5

กาพย์ยานี 11

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สอยโดย : ครูทยิดา วันสุข  (ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย)

โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร