28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

โรงเรียนวัดชัยมงคล นำโดยนางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล คณะครู บุคลากร และนักเรียนทำกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยขึ้น โดย วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460