ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับชุดตรวจ ATK ฟรี เพื่อนำไปตรวจให้กับนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

   ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับชุดตรวจ ATK ฟรี เพื่อนำไปตรวจให้กับนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมารับได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น -15.30 น. และถ่ายภาพผลตรวจ (ATK) ส่งคุณครูประจำชั้น (กลุ่มไลน์) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565