เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2565

   เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล