สื่อกราฟิก

ผลงานนักเรียน การสร้างสื่อกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

สื่อกราฟิกที่ได้รับรางวัล

สืบสานความเป็นไทยก้าวไกล

    ผลงานนักเรียน ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ในงานการแข่งทักษะวิชาการ “ปทุมวันวิชาการ” ปีการศึกษา 2560

ผลงานสื่อกราฟิก ปีการศึกษา 2563