ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง เข้าพบท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวัน

นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง ตำแหน่ง ครู​ผู้ช่วย​ วิชาเอกนาฏศิลป์​ (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร บรรจุใหม่)​ เข้าพบท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เพื่อแนะนำตัวในวาระที่ นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง ได้มาบรรจุเป็นข้าราชการครู โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน
ในการนี้ท่านผู้อำนวยการเขตได้ให้โอวาท ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และเอาใจใส่ผู้เรียน ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 9 สำนักงานเขตปทุมวัน🙏❤️