นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Happy Journey with BEM ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ท่องโลกศิลปะนอกห้องเรียน ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน

 นางสาวมยุรา เผ่าดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูสุธินี พูดดี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Happy Journey with BEM ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ท่องโลกศิลปะนอกห้องเรียน ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน ทั้งมีการเยี่ยมชนผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังของเมืองไทย และนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะ การเพนท์กระเป๋า ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้นักเรียนเป็นอย่างมาก