ตัวอย่างหนังสั้น เรื่อง เด็กรุ่นใหม่เท่ได้ ไร้โรค ไร้ควัน

Teaser หนังสั้น เรื่อง เด็กรุ่นใหม่เท่ได้ ไร้โรค ไร้ควัน จากทีม WCMK Studio ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563 หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19