งานบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร งานบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเครื่องยืนยันในความสำเร็จของนักเรียน