กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564

        เนื่องด้วย วันที่ 18 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปออนไลน์ มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากมายพร้อมทั้งมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรมอบให้

โดยกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กิจกรรมระบายสี ระดับชั้นอนุบาล (ส่งผลงานที่ได้ที่คุณครูประจำชั้น)
 2. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ Google Form โดยนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านทาง E-Mail นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มกิจกรรมนี้ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (นักเรียนที่ไม่มีอีเมล์ สามารถติดต่อได้ที่คุณครูประจำชั้น)
 3. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot ในการร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัว โดยในการแข่งขันะต้องใช้มือถือ (สมาร์ทโฟน)จำนวน 2 เครื่อง โดยแข่งขันในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จะประกาศลิงค์ซูม ในการแข่งขันอีกครั้ง)
 4. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อกิจกรรม “สัปดาห์วิทย์ ติดเลนส์” โดยถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ ที่คิดว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัวนักเรียน พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายเกี่ยกับภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการ หรือความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร สามารถส่งได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 –
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส่งผลงานที่ได้ที่คุณครูประจำชั้น)
 5. กิจกรรมสร้างเกมหรือเรื่องสั้นจากแอพ Scratch JR ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส่งที่ครูไพรวัลย์)

รางวัล

 1. กิจกรรมระบายสี 2 รางวัล รางวัลละ 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รางวัล  รางวัลละ 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  – รางวัลที่ 1      200 บาท
  – รางวัลที่ 2      150 บาท
  – รางวัลที่ 3      100 บาท
 4. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อกิจกรรม “สัปดาห์วิทย์ ติดเลนส์” 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  – รางวัลที่ 1 200 บาท
  – รางวัลที่ 2 150 บาท
  – รางวัลที่ 3      100 บาท
 5.  กิจกรรมสร้างเกมหรือเรื่องสั้นจากแอพ Scratch JR 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   – รางวัลที่ 1      200 บาท
  – รางวัลที่ 2      100 บาท
  – รางวัลที่ 3      100 บาท

กำหนดส่งผลงาน

       หมดเขตส่งผลงานวันที่ 27 สิงหาคม 64 เวลา 16.00 น. และจะมีการประกาศผลทุกกิจกรรมผ่านแฟนเพจและเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

หมายแหตุ

       * เงินรางวัลและเกียรติบัตรส่งผ่านครูประจำชั้น หลังจากประกาศผลไม่เกิน 1 สัปดาห์
        ** หากสังสัยหรือไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคุณครูทุกท่านได้โดยตรง